Didim Sea Lines
+90 (541) 761 15 45
Canlı WhatsApp Destek
info@didimsealines.com
Soru ve Rezervasyonlar İçin
Kos Adası Osmanlı Eserleri

Kos Adası Osmanlı Eserleri


Türkçe adı ile İstanköy adasında da, Türklerin gelmesiyle birlikte bir gelişme başlamıştır. Özellikle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda bu adaya yerleşen Türklerin sayısı artmıştır. Buna paralel olarak da, pek çok eser yapılmıştır. Evliya Çelebi, adada 11 Müslüman mahallesi, 6 cami, 4 mescit, 1 tekke, 9 sıbyan (çocuk) mektebi olduğunu yazmaktadır. Pili kalesinde buradan yetişmiş olan ve 1619'da sadrazam olan Güzelce Ali Paşa'nın babası, İstanköylü Ahmed Paşa tarafından bazı hayır eserleri yaptırılmıştır. Bir minareli cami, hamam, bir çeşme, büyük bir havuz ve 20 adet dükkan, bu aile tarafından yaptırılmıştır. İstanköy adası da, tıpkı Rodos gibi, bazı Türk büyüklerinin mezarlarına ev sahipliği yapmaktadır. 1745'de vefat etmiş olan Hacı Osman Paşa, 1811'de vefat eden Hakkı Mehmet Paşa, 1782/3 (1197) de vefat etmiş olan Hekimbaşızade Abdülaziz Efendi bunlardan bazılarıdır.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa (Lonca) Camii

Adanın arkeolojik alanı olan, Lonca bölgesinde yer almaktadır.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa (Lonca) Camii

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nca ilk olarak 15 Eylül 1948 tarihinde daha sonra 5 Ekim 2001 tarihinde tescil edilmiştir. Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından, 1776 tarihinde inşa ettirilmiştir. Kemerler üzerine oturmuş iki katlı bu güzel camiye, merdivenle çıkılmaktadır. Kapısı önündeki sundurmanın tavanında ay-yıldızlı bir rozet bulunmaktadır. Dikdörtgen plânlı cami, çatılıdır. Ahşap tavanı harap olan son cemaat yerinden, harime geçilir. Cami avlusunda, Hipokrat çınarı yanında, altı mermer sütun üzerine oturtulmuş kubbesiyle hemen dikkatleri üzerine çekecek kadar güzel altı köşeli bir şadırvanı bulunmaktadır. şadırvanın oniki yüzlü olan mermer su deposunun her yüzüne selvi ağaçları işlenmiştir. Günümüzde harap hâlde olan cami, ibadete kapalıdır.

Ziyaretçi Yorumları