ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN
SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
FOTOĞRAF

1. Επώνυμο (*) / Soyadınız : Mother Name / Anne Adı: Father Name / Baba Adı:

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

2. Γένος κατά τη γέννηση [προηγούμενο(-α) επώνυμο(-α)] (x) / Varsa önceki soyadınız :
3. Όνομα (-τα) (x) / Adınız :
4. Ημερ/νία γεννήσεως
(ημέρα – μήνας - έτος)
Doğum tarihi (gün – ay - yıl)

5. Τόπος γεννήσεως
Doğum yeriniz :

6. Χώρα γεννήσεως
Doğum ülkeniz :
7. Παρούσα ιθαγένεια
Ιθαγένεια κατά τη γέννηση εάν διαφέρει:
Uyruğunuz, varsa önceki uyruğunuz

8. Φύλο / Cinsiyet
□ Άρρεν □ Θήλυ
Erkek Kadın
9. Οικογενειακή κατάσταση / Medeni Haliniz
□ Άγαμος/η □ Έγγαμος/η □ Εν διαστάσει
□ ∆ιαζευγμένος/η □ χήρος/α □ Άλλη (να διευκρινισθεί)
Bekar Evli Ayrı
Boşanmış Dul Diğer (belirtilmelidir)
10. Στην περίπτωση ανηλίκων: Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση (εάν είναι διαφορετική από εκείνη του αιτούντα) και ιθαγένεια νόμιμου επιτρόπου / ασκούντος γονική μέριμνα
Reşit olmayanlar için: Soyad ı, isim, adres (başvuru sahibininkinden farklıysa) ve vasilik hakkı bulunan kişinin / yasal vasinin tabiiyeti
11. Αριθμός δελτίου ταυτότητας, όπου απαιτείται : Kimlik Numarası, gerektiğinde :
12. Τύπος ταξιδιωτικού εγγράφου / Seyahat belgesi (pasaport) çeşidi:
□ Κοινό διαβατήριο □ ∆ιπλωματικό διαβατήριο □ Υπηρεσιακό διαβατήριο □ Επίσημο διαβατήριο
Normal pasaport Diplomatik pasaport Hizmet pasaportu Resmi pasaport
□ Ειδικό διαβατήριο □ Άλλο (να διευκρινισθεί)
Hususi pasaport Diğer seyahat belgesi (belirtilmelidir)
13. Αριθμός ταξιδιωτικού
εγγράφου/Pasaport Numarası
14. Ημερομηνία έκδοσης
Verildiği tarih
15. Ισχύει έως
Geçerlilik tarihi
16. Εκδούσα αρχή
Veren makam
17. ∆ιεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος
Başvuru sahibinin ikamet adresi ve e-mail adresi :
Αριθμός τηλεφώνου (-ων)
Telefon Numarası
18. ∆ιαμονή σε χώρα διαφορετική από εκείνη της χώρας παρούσας ιθαγένειας
Uyruğuna sahip olduğunuz ülkeden başka bir ülkede mi yaşıyorsunuz?
□ Όχι / □Hayır
□ Ναί. Άδεια διαμονής ή ισοδύναμο έγγραφο ………………… Αριθ. …………………….. Ισχύει έως……………………………
□ Evet. Oturma izni veya geçerliliği olan başka benzeri belge ......... No: ............ Geçerlilik tarihi ...............
19. Επάγγελμα που ασκείτε επί του παρόντος / Şu anki mesleğiniz :
20.Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου εργοδότη. Για σπουδαστές, όνομα και διεύθυνση εκπαιδευτικού ιδρύματος.
*İşvereninizin isim adres ve telefon numarası. Öğrenciler için, fakülte ismi ve adresi
21. Κύριος (-οι) λόγος (-οι) ταξιδιού (-ων): / Seyahat amacınız:
x Τουρισμός/X Turistik □ Επαγγελματικοί λόγοι /□ İş □ Επίσκεψη σε οικογένεια ή φίλους/□ aile veya arkadaş
ziyareti □ Πολιτιστικοί λόγοι /□ Kültürel □ Αθλητικοί λόγοι /□ Sportif □ Επίσημη επίσκεψη / □ Resmi ziyaret
□ Ιατρικοί λόγοι / □ Sağlık □ Σπουδές/□ Eğitim □ ∆ιέλευση / □Transit □ ∆ιέλευση από αερολιμένα /
□ Havaalanı transit □ Άλλοι (να διευκρινισθεί) □ Diğer ( belirtilmelidir)

Γενικό Προξενείο Σμύρνης
Konsolosluk Tarafından
Doldurulacaktır.

Ημερομηνία υποβολής της
αίτησης:

Αριθ. αίτησης θεώρησης:

Αίτηση υπεβλήθη σε
□ Πρεσβεία / Προξενείο
□ ΚΚΑ
□ Πάροχο υπηρεσιών
□ Εμπορικό διαμεσολαβητή
□ Σύνορα
Όνομα:

□ Άλλο

Χειριστής του φακέλου:

∆ικαιολογητικά έγγραφα:

□ Ταξιδιωτικό έγγραφο
□ Μέσα διαβίωσης
□ Πρόσκληση
□ Μέσα μεταφοράς
□ ΤΙΑ
□ Άλλο:

Απόφαση για τη θεώρηση:

□ Απορρίπτεται
□ Χορηγείται:
□ A
□ C
□ LTV

□ Ισχύει:
Από
Έως

Αριθμός εισόδων:
□ 1 □ 2 □ Πολλαπλές

Αριθμός ημερών:

x Τα πεδία 1-3 συμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

1 Tα μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (CH) (σύζυγοι, τέκνα ή συντηρούμενοι ανιόντες) δεν συμπληρώνουν τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο εφόσον ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Τα μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (CH) πρέπει να προσκομίζουν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συγγένεια τους και να συμπληρώνουν τα πεδία αριθ. 34 και 35.
(x) 1 – 3 numaralı boşlukların seyahat belgesindeki (pasaport) gibi tamamlanmaları gerekmektedir.

(*) Aile üyelerinden AB, Avrupa Ekonomi Bölgesi veya İsviçre Konfederasyonu (CH) ülke vatandaşları ( eş, çocuk veya bakmakla yükümlü olunan ebeveynler) serbest dolaşım hakkını kullandıkları takdirde, (*) ile işaretli kısımları cevaplamak zorunda değildir. AB, Avrupa Ekonomi Bölgesi veya İsviçre Konfederasyonu (CH) ülke vatandaşı olan aile bireylerinin, akrabalıklarını kanıtlar geçerli belgeler sunmaları ve 34. ve 35. numaralı boşlukları tamamlamaları gerekmektedir.

22. Κράτος(-η) μέλος (-η) προορισμού /
Gideceğiniz ülke : GREECE
23. Κράτος μέλος πρώτης εισόδου
İlk giriş yapılacak ülke : GREECE
24. Αριθμός αιτούμενος εισόδων: Talep edilen giriş sayısı
□ Μία είσοδος….□ ∆ύο είσοδοι ….□ Πολλαπλές είσοδοι
Tek giriş Çift giriş Çoklu giriş
25. ∆ιάρκεια της προβλεπόμενης παραμονής ή
διέλευσης. Αριθμός ημερών
Öngörülen kalış süresi veya transit geçiş
Gün sayısı
26. Θεωρήσεις Σένγκεν που χορηγήθηκαν κατά τα τρία προηγούμενα έτη / Son üç yılda alınan Schengen vizeler
□ Όχι / □ Hayır□ Ναι. Ημερομηνία (-ες) ισχύος από ………………………………… έως …………………………
Evet. Geçerlilik tarihleri ’den ’e kadar
27. Έχουν ληφθεί δακτυλικά αποτυπώματα στο παρελθόν στο πλαίσιο αίτησης για θεώρηση Σένγκεν; Daha önceden yapılan Schengen vizesi başvurularında parmak izi alındı mı?
□ Όχι □Hayır □Ναι □Evet Ημερομηνία, εάν γνωρίζετε / Biliyorsanız, Tarih
28. Άδεια εισόδου για τη χώρα τελικού προορισμού, εφόσον υπάρχει/ Varsa, gideceğiniz esas ülke için giriş izni
Χορηγήθηκε από ……………………………… Ισχύει από …………………………………… έως …………………………………………………………
Verildiği tarih Geçerlilik tarihi den e kadar
29. Προβλεπόμενη ημερ/νία άφιξης στον χώρο Σένγκεν / Schengen bölgesine öngörülen giriş tarihi
30. Προβλεπόμενη ημερ/νία αναχώρησης από το χώρο Σένγκεν / Schengen bölgesinden öngörülen çıkış tarihi
31. Επώνυμο και όνομα προσκαλούντος (-ντων) στο (στα) κράτος (-η) μέλος (-η) . Εάν δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση, όνομα ξενοδοχείου ή προσωρινού καταλύματος στο (στα) κράτος(-η) μέλος(-η) / Üye ülkeye sizi davet eden kişinin isim ve soyadı. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, üye ülkede kalacağınız otel veya geçici yer adı :
∆ιεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση Προσκαλούντος / ξενοδοχείου /προσωρινού καταλύματος
Davet eden kişi / otel / konaklanacak geçici yerin adres ve e-mail adresi
Αριθ. τηλεφώνου και φαξ /
Telefon ve faks numarası
*32. Επωνυμία και διεύθυνση προσκαλούντος εταιρείας /οργάνωσης
Davet eden firmanın / kurumun isim ve adresi :
Αριθ. τηλεφώνου και φαξ εταιρείας /οργάνωσης
Davet eden firmanın / kurumun telefon ve faks numarası :
Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνου, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου επαφής στην εταιρεία/οργάνωση
Davet eden firma / kurumdan iletişim halinde olduğunuz kişinin soyadı, adı, adresi, telefon, faks numarası ve e-mail adresi
*33. Τα έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης κατά την παραμονή του αιτούντος καλύπτονται: Konaklama süresince seyahat ve geçim masraflarınız nasıl karşılanacak ?
από τον αιτούντα / Başvuru sahibi tarafından Μέσα διαβίωσης/ Geçim masraflarının karşılanma şekli
Μετρητά / Nakit
Ταξιδιωτικές επιταγές / Seyahat çeki
Πιστωτική κάρτα / Kredi kartı
Προπληρωμένη διαμονή/Önceden ödenmiş konaklama
Προπληρωμένη μεταφορά / Önceden ödenmiş ulaşım
Άλλα (να διευκρινιστούν) / Diğer (belirtilmelidir)
από χορηγό (φιλοξενούντα, εταιρεία, οργάνωση), να διευκρινισθεί / Harcamaları üstlenen (davet eden kişi, firma, kurum) tarafından belirtilmelidir
που αναφέρεται στο πεδίο 31 ή 32 / 31 veya 32 numaralı kutularda bahsedilen
από άλλον (να διευκρινισθεί) Baskasi tarafindan (belirtilmelidir) Μέσα διαβίωσης/Gecim masraflarinin karsilanma sekli
Μετρητά / Nakit
Παρέχεται κατάλυμα/ Konaklama verilmektedir
Παρέχονται όλες οι δαπάνες κατά τη διαμονή/Konaklama esnasindaki masraflar karsilanmaktadir
Προπληρωμένη μεταφορά / Önceden ödenmiş ulaşım □ Άλλα (να διευκρινιστούν) / Diğer (belirtilmelidir)
34. Προσωπικά στοιχεία του μέλους της οικογένειας που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας / AB, Avrupa Ekonomik Bölgesi veya İsviçre Konfederasyonu (CH) ülke vatandaşı olan aile bireyine ait şahsi bilgiler
Επώνυμο /Soyadı Όνομα (-τα) / Adı
Ημερομηνία γέννησης / Doğum tarihi Ιθαγένεια / Uyruğu Αριθ. ταξιδιωτικού εγγράφου ή δελτίου ταυτότητας / Pasaport numarası veya Kimlik Numarası
35. Συγγένεια με πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας İmza (reşit olmayanlar için, vasi / yasal vasilik hakkı olan kişinin imzası):
□ σύζυγος /□ eş □ τέκνο /□çocuk □ εγγονός/η/ □ torun □ συντηρούμενος ανιών/□bakmakla yükümlü olunan
36. Τόπος και ημερομηνία / Yer ve tarih 37. Υπογραφή /Imza (υπογραφή ασκούντος γονική μέριμνα /νόμιμου επιτρόπου, όταν πρόκειται για ενηλίκους) / (reşit olmayanlar için, vasi / yasal vasilik hakkı olan kişinin imzası)

Γνωρίζω ότι το τέλος θεώρησης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης.
Vize başvurumun reddedilmesi durumunda, vize başvuru ücretinin iade edilmediğini biliyor ve kabul ediyorum.
Ισχύει σε περίπτωση αίτησης για θεώρηση πολλαπλών εισόδων (πρβ. πεδίο αριθ. 24): Γνωρίζω ότι χρειάζεται να διαθέτω κατάλληλη ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση για την πρώτη παραμονή μου και για τυχόν μεταγενέστερες επισκέψεις στο έδαφος των κρατών μελών./ Çoklu girişli vize başvurusu için 24 numaralı kutuya bakını z. Üye ülkeye ilk girişim ve gerçekleşebilecek sonraki ziyaretlerim için, uygun seyahat sigortasına sahip olmam gerektiğini biliyorum.
Γνωρίζω και δέχομαι τα εξής: να συλλεχθούν τα στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα αίτηση και να ληφθεί η φωτογραφία μου και, εφόσον απαιτείται, να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, που είναι υποχρεωτικά για την εξέταση της αίτησης θεώρησης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο αίτησης θεώρησης, καθώς και τα δακτυλικά αποτυπώματα και η φωτογραφία μου θα γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από αυτές, ώστε να ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτησή μου θεώρησης.

Αυτά τα δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που αφορούν την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτησή μου, ή η απόφαση κατάργησης, ανάκλησης ή παράτασης μιας χορηγηθείσας θεώρησης καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) (2 ) για μέγιστο διάστημα 5 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι προσβάσιμα από τις αρχές θεώρησης και τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων θεωρήσεων στα εξωτερικά σύνορα και εντός των κρατών μελών και από τις αρχές μετανάστευσης και ασύλου στα κράτη μέλη με σκοπό την επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων νόμιμης εισόδου, παραμονής και κατοικίας στο έδαφος των κρατών μελών, για την αναγνώριση προσώπων τα οποία δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις αυτές, για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και για τον καθορισμό της ευθύνης για την εν λόγω εξέταση. Υπό ορισμένους όρους τα στοιχεία θα είναι επίσης διαθέσιμα στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπόλ, για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων . Η αρχή στην Ελλάδα αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 3ο Τμήμα SIRENE, Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα, Τηλ: +30.210.6977000,Φαξ: +30.210. 6929764, Εmail: info@sirene-gr.com

Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα να ζητήσω από οποιοδήποτε κράτος μέλος να μου γνωστοποιήσει τα δεδομένα που με αφορούν και έχουν καταχωριστεί στο VIS καθώς και το κράτος μέλος που διαβίβασε τα στοιχεία, και να ζητήσω τη διόρθωση των δεδομένων που με αφορούν και είναι εσφαλμένα καθώς και τη διαγραφή των δεδομένων που με αφορούν και έγιναν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας. Κατόπιν ρητού αιτήματός μου, η αρχή που εξετάζει την αίτησή μου θα με ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να ασκώ το δικαίωμά μου να ελέγχω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και να ζητώ τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων προσφυγής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του εκάστοτε κράτους. Η εθνική εποπτική αρχή αυτού του κράτους μέλους (ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα Τηλ: +30.210. 6475600, Φαξ: +30.210. 6475628,Email: contact@dpa.gr), εξετάζει τις αξιώσεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

∆ηλώνω ότι εξ’ όσων γνωρίζω όλες οι πληροφορίες που παρέχω είναι αληθείς και πλήρεις. Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση συνεπάγεται την απόρριψή της αίτησής μου ή την ακύρωση ήδη χορηγηθείσας θεώρησης και ενδεχομένως, την επιβολή ποινικών κυρώσεων δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους που εξετάζει την αίτηση.

Εάν η θεώρηση χορηγηθεί, δεσμεύομαι να εξέλθω από το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της. Έχω ενημερωθεί ότι η κατοχή θεώρησης αποτελεί μία μόνον από τις προϋποθέσεις εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφός των κρατών μελών. Το γεγονός και μόνον ότι μου χορηγήθηκε θεώρηση δεν σημαίνει ότι δικαιούμαι αποζημίωση σε περίπτωση που δεν πληρώ τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 (κώδικας συνόρων Σένγκεν), πράγμα το οποίο συνεπάγεται την άρνηση εισόδου μου. Οι προϋποθέσεις εισόδου ελέγχονται εκ νέου κατά την είσοδο στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών.

Aşağıdakileri biliyor ve kabul ediyorum: bu başvuru için öngörülen belgelerin toplanması ve fotoğrafı m ile, istenildiği takdirde, vize baş vurumun incelenmesinde zorunlu olan parmak izlerimin alınması gerekebilir. Şahsıma ait olan bu vize başvuru formunda mevcut bilgilerimin, parmak izleri ve fotoğrafımın üye ülkelerin yetkili makamlarına bildirilecek ve bunlar tarafından vize başvurumun sonucu için karar verilmesinde kullanılacaktır.

Bu bilgiler ve başvurum ile ilgili alınan kararla bağlantılı olan bilgiler veya verilmi ş olan bir vizenin iptal, geri alma veya temdit kararı, vize makamları ve ilgili makamlar tarafından dış sınırlarda ve üye ülkelerin dahilinde, vize kontrollerinin yapılabilmesi ve üye ülkelerin göç ve iltica makamları tarafından yasal giriş, gezi ve oturum şartlarının yerine getirildiğinin incelenmesi, bu koşullara sahip olmayan veya artı k sahip olmayan kişilerin bulunması , iltica baş vurularını n incelenmesi ve anılan incelemede sorumluluğun belirlenmesi için, vizelerle ilgili olan bilgi sistemine (VIS) (2), en fazla 5 sene boyunca kaydedilip saklanmakta ve bu süre zarfında ulaşılabilirlikleri sağlanmaktadır. Yunanistan’da Veri iş lemi yapmaya mahsus olan makam VATANDAŞI KORUMA BAKANLIĞI, Yunan Polis Merkezi, Uluslararası Polis İşbirliği Müdürlüğü, 3. Bölüm

SIRENE, Kanellopoulou 4, 101 77 Atina, Tel: +30.210.6977000, Fax: +30.210.6929764, Email: info@sirene-gr.com dır.

Belli şartlar altında veriler aynı zamanda (Schengen) üye ülkelerinin yetkili mercileri ve Europol taraf ından da terör eylemleri ve diğ er ciddi cezalandırılır i şlemler için önlem alma, tespit etme ve tahkik yapma maksatlarıyla kullanılabilecek. (Schengen) üye ülkesi makamı verilerin kullanılması için yetkilidir.

Herhangi bir (Schengen) üye ülkesinden ve aynı zamanda verileri iletmiş üye ülkeden şahsıma ait ve VIS’te kaydedilmiş verilerin tarafıma bilgi edinilmesi, şahsıma ait hatalı olan bilgilerin düzeltilmesi ve şahsıma ait olan bilgilerin yasal olmayan bir şekilde kullanılmaları durumunda silinmesi talebinde bulunabileceğim bilgim dahilindedir. Kesin talebim doğrultusunda, başvurumu inceleyen makam, ş ahsıma ait verilerin kontrolü, düzeltilmesi ve silinmesi talebinde bulunmam ve hakkımı arayabileceğim yöntem ile ilgili her bir ülkenin milli mevzuatı çerçevesinde, ilgili başvuru hakları dahil olmak üzere, beni bilgilendirecektir. Bu üye ülkenin milli denetim makamı ( iletişim bilgileri), şahsi bilgilerin korunmasıyla ilgili ilkeleri incelemektedir. (KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA MAKAMI, L. Kifisias 1-3, 115 23, Atina Tel: +30.210.6475600, Fax: +30.210.6475628, Email: contact@dpa.gr)

Bildiğim kadarıyla, vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Tarafımdan verilen doğru olmayan bir bilginin, başvurunun reddedilmesine veya verilmiş vizenin iptal edilmesine ve hatta başvuru yapılan üye ülkenin kanunları doğrultusunda hukuki işlem başlatılabileceğini biliyorum.

Şahsıma vize verildiği takdirde, vize süresinin geçerliliği sona ermeden ülkeyi terk edeceğimi temin ederim. Vizeye sahip olmanın, üye ülkelerin Avrupa bölgesine giriş için gerekli sadece bir ön şart olduğu konusunda bilgilendirildim. Tarafı ma vize verilmiş olması, 562/2006 no.lu Schengen Genelgesinin 5. maddesinin 1. paragrafın ı n (Schengen sınır yasası) ön koşulların ı yerine getirmemem nedeniyle, giriş izni verilmemesi durumunda, tazminat talep etme hakkını doğurmaz. Giriş koşulları, üye ülkelerin Avrupa bölgesine giriş sınırında tekrardan incelenmektedir.

Τόπος και ημερομηνία
Yer ve tarih
Υπογραφή / İmza
Υπογραφή ασκούντος γονική μέριμνα / νόμιμου κηδεμόνα, όταν πρόκει ανήλικους): / (reşit olmayanlar için, vasinin / yasal vasilik hakkı olan kişinin imzası) :

2 Εφόσον το VIS είναι σε λειτουργία / 2 VIS’in kullanımda olması halinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .